Adjunct-directeur bij de Dienst Cultuur (M/V)

Logo Ville de Bruxelles - Stad Brussel
Ville de Bruxelles - Stad Brussel
Brussel

Taken en verantwoordelijkheden

De adjunct-directeur van de Dienst Cultuur verwezenlijkt de strategische doelstellingen die door de directie bepaald worden.Hij/zij coördineert en houdt toezicht op de activiteiten van de verschillende organisatorische eenheden van de dienst door te zorgen voor coherentie met de beslissingen die voor de hele administratie worden genomen. Hij leidt de teams en werkt om de werking van de dienst te optimaliseren.Hij/zij vertegenwoordigt de administratie en staat garant voor de wetgeving, de kwaliteit van het werk en de tevredenheid van het publiek.
Taken:•Het operationele plan van de dienst ontwikkelen, volgen en controleren in overeenstemming met de strategische doelstellingen van de directie, om het door het College vastgestelde cultuurbeleid uit te voeren
•De activiteiten organiseren vanuit HR, administratieve, financiële en technische gezichtspunten
•Het coördineren en het superviseren van de verschillende organisatorische eenheden en de verschillende activiteiten van de dienst omwille van efficiëntie
•Projecten vaststellen, volgen en evalueren in samenwerking met de projectmanagers

•De teams beheren (ongeveer 50 personeelsleden), coachen en motiveren, conflicten regelen, selectie- en evaluatiegesprekken voeren, zorgen voor de naleving van de werkvoorschriften van de Stad, van het departement en van de dienst
•Budgetten ontwikkelen en controleren, subsidieaanvraagdossiers opstellen voor publieke en private instellingen
•Informatie communiceren, raad en advies geven op cultureel gebied. Notities, rapporten, brieven, pv, verzoeken, enz. opstellen
•De nodige informatie doorgeven aan de hiërarchie (voortgang van dossiers, projecten, enz.), reportings maken
•Aanwezig zijn in het weekend en 's avonds bij de verschillende evenementen en activiteiten georganiseerd door de dienst
•Betreffende deze verschillende taken, zorgen voor regelmatige relaties met het schepenkabinet dat bevoegd is voor Cultuur.
 

Profiel kandidaat

1.Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot functies van niveau A in de federale overheidsdienstenofde specifieke interne bevorderingsvoorwaarden vervullen

2.Ervaring hebben van 3 jaar in een leidinggevende functie op universitair niveau in het domein van de cultuur
3.Ervaring hebben in personeelsbeheer
4.Ervaring hebben in het beheer van administratieve dossiers
 

Geboden wordt

•Tewerkstelling in statutair verband na het vervullen van alle benoemingsvoorwaarden

•Uurrooster: voltijds (flexibiliteit op het vlak van uurrooster)
•Plaats van tewerkstelling: Brussel
•Maandelijks nettoloon: 2.472,98 € (minimum)/3.514,75 € (maximum) (weddeschaal A6). Een berekening van de wedde, rekening houdend met de familiale toestand, vroegere diensten, enz., kan bekomen worden bij de Dienst Geldelijke Loopbaan van het Departement HR, alle dagen tussen 8u30 en 12u30, op het nummer 02/279 24 40.
•Bijkomende voordelen: maaltijdcheques, volledige terugbetaling van MIVB-abonnement en gedeeltelijke terugbetaling NMBS-abonnement, vrijstelling van het remgeld bij het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

Om te solliciteren moet een sollicitatiedossier ingediend worden bij het Departement HR, samengesteld uit:•een brief waarin de sollicitatie wordt gemotiveerd;
•een c.v.;
•een fotokopie van het vereiste diploma.
Onvolledige kandidaturen worden niet in aanmerking genomen.
De afsluitingsdatum van de indiening van de kandidaturen is woensdag 7 februari 2018.
Enkel sollicitaties ingediend via het online sollicitatieformulier worden in acht genomen!  (U ontvangt een bevestiging via email.) Technisch probleem? Contacteer de IT helpdesk op + 32 2 738 02 60.


 

Meer informatie

.

Voor meer informatie bekijk onze website (klik linksboven op het logo).
Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu Verstuur job via e-mail

Misschien passen deze jobs ook bij jou